יופי... הגעתם לחלק השני -
גם הוא לוקח 3 דקות למילוי